HEADERS

Nieuwsartikelen

Eerste evaluatie Jeugdwet: Twee belangrijke knelpunten!
Binnen de eerste evaluatie Jeugdwet wordt gesproken van een aantal knelpunten bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten. Twee belangrijke knelpunten zijn: 1. Het is lastig om domeinoverstijgend te werken tussen de jeugdwet en andere wetten 2. Het budget is ontoereikend Aan...Lees verder...

Klik voor een vergroting

30% van de datalekker in 2017 afkomstig uit de sector zorg en welzijn
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens werden in 2-17 meer dan 10.000 datalekken gemeld. Dertig procent (3100) hiervan was afkomstig uit de sector zorg en welzijn. Ten opzichten van 2016 steeg het aantal data lekken explosief, namelijk 70 procent meer. Waar komen al deze data lekken vandaan? Bij de...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Radicalisering en extremisme versus georganiseerde misdaad en Ondermijning
Er is een grote gelijkenis en er zijn veel dwarsverbanden. Deze uitspraak is op een aantal vergelijkingen gebaseerd. Polarisering, radicalisering, extremisme en ondermijning ontstaan in een schemerig gebied onder de rader. Waarnemen en herkennen van polarisering, radicalisering, extremisme en...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Ervaringsdeskundige van groot belang binnen armoedebestrijding
Binnen armoedebestrijding is de trend om ervaringsdeskundigen actueel geworden. Dit is voortgekomen vanuit de GGZ- verslavingszorg waarbij al langer succesvol gewerkt met opgeleide ervaringsdeskundigen. Bij onze zuiderburen (Vlaanderen) wordt al sinds 1999 actief gewerkt met ervaringsdeskundigen...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Ken je het woord scharrelprofessional?
Een scharrelambtenaar is een ambtenaar die de vrijheid heeft om samen met de burger mooie doelen te realiseren. Hier voor zijn mondelinge afspraken en het vertrouwen van een leidinggevende van groot belang. Want soms dienen er ook minder ambtelijke wegen bewandeld te worden. Lokale regels moeten...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Hoge werkdruk binnen sociale wijkteams is zorgelijk, C3Group zorgt voor efficiente aanpak caseload
De sociale (wijk)teams binnen gemeenten ervaren hoge werkdruk en grote caseloads. Dit komt door de toename van het aantal hulpvragers en de steeds complexer wordende casuïstiek. Deze conclusie komt voort uit het rapport ‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’ dat Movisie in...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Innovatie & Inspiratiesessie "van hulpverlenen naar kennisdelen" op 29 maart
Opvolging van positieve start 2018 in het sociaal werkdomein deze goede start willen wij bij het begin van het voorjaar van extra inspiratie voorzien. Hiervoor kondigen wij de Innovatie & inspiratie sessie van 29 maart 2018 aan om in je agenda te zetten. Lees verder...

Klik voor een vergroting

Meer informatie of een online demo? Bel ons op 0345- 638 090 of mail naar info@c3group.nl

  • C3Group B.V.
  • Dokter Reilinghplein 11
  • 4141 DA Leerdam
  • 0345 - 638 090