HEADERS

Nieuwsartikelen

AVG ready met de C3Group!
De wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 voor alle Nederlandse gemeenten. Het is belangrijk voor iedere gemeente om na te gaan wat de impact is van de AVG op huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te...Lees verder...

De laatste stap van de Decentralisaties
De decentralisaties in het Sociaal Domein zijn vorm gegeven. Landelijk is momenteel een trend te zien om door middel van Dashboards inzicht te krijgen in de resultaten van de inzet van Sociale Teams en Jeugdteams. Wij zien dat de volgende stap in het Sociaal Domein gericht zal zijn op het...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Hulpverlenen = kennis delen
De decentralisaties zijn zo goed als afgerond. Daarmee is het lokaal beleid aangepast rondom zorg, welzijn en individuele ondersteuning. Dit betekent dat er minder subsidie beschikbaar is gesteld door het Rijk en geacht werd taken over te dragen aan lokale partijen. Omdat er minder middelen...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Burger online aanvullen eigen dossier
Nieuwe ontwikkelingen in domein Zorg & Welzijn laten zien dat er steeds meer ouderen vanaf 65 + langer zelfstandig blijven wonen. Deze groeiende bevolkingsgroep is steeds beter onderlegd in gebruik van digitale communicatie middelen en toepassing ervan. Dit heeft tot gevolg dat hulpvragen door...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Nieuwe functionaliteit voor Regie op Resultaat
Door de nieuwe MI-Dashboard applicatie binnen de SMARTonPEOPLE Suite kan resultaat gericht sturing gegeven worden aan de werkzaamheden van betrokken professionals en ketenpartners. Het MI-Dashboard geeft aan managers, regisseurs en professionals inzicht en overzicht in de actuele caseload,...Lees verder...

Klik voor een vergroting

C3GROUP en SBO gaan partnerschap aan
De C3Group gaat per 1 september 2017 samenwerken met het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO). Zowel de C3Group als het SBO kijken uit naar een hechte en succesvolle samenwerking. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de vele door het SBO aangeboden diensten en...Lees verder...

Klik voor een vergroting

Ouderen steeds langer thuis!
Ja Zeker! Recente cijfers geven aan dat het percentage 75-plussers in een verzorgingstehuis, de laatste 20 jaar steeds verder is afgenomen. Gegevens laten zien dat halverwege de jaren 90 rond de 18 procent van 75-plussers niet op zich zelf woonde. In 2014 is dit gedaald tot 10 procent.Lees verder...

Klik voor een vergroting

Meer informatie of een online demo? Bel ons op 0345- 638 090 of mail naar info@c3group.nl

  • C3Group B.V.
  • Dokter Reilinghplein 11
  • 4141 DA Leerdam
  • 0345 - 638 090