HEADERS

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

SMARTonPEOPLE is een werkmethodiek met slimme ICT-ondersteuning voor het volledige (samen)werkproces met personen, gezinnen, groepen en vindplekken. Alles volgens de laatste eisen van de privacywetgeving.

Als burgers problemen hebben op meerdere leefgebieden dan moeten gemeente, school, politie en  zorg- en welzijnsnetwerken resultaatgericht samenwerken.

Het SMARTonPEOPLE netwerk overstijgt domeinen en het instellingsgebonden aanbod. De kracht ligt in het feit dat partners in samenhang en gezamenlijk informatie uitwisselen, analyseren en komen tot een sluitend plan van aanpak.

Binnen de verschillende gemeentelijke netwerken en overlegstructuren zoals de wijkteams, jeugdteams en lokale zorg- en veiligheidsnetwerken wordt een gezamenlijk zorgproces eenvoudig gestructureerd vastgelegd zodat er één gezin, één plan, één regisseur ontstaat.

Elke professional wordt optimaal ondersteund en heeft op het juiste moment toegang tot geautoriseerde informatie over aantallen, aanpakken, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten van het betrokken netwerk, met uitgebreide rapportagemogelijkheden.Meer informatie of een online demo? Bel ons op 0345- 638 090 of mail naar info@c3group.nl

  • C3Group B.V.
  • Dokter Reilinghplein 11
  • 4141 DA Leerdam
  • 0345 - 638 090