HEADERS

Mensen in hun kracht, kennis productief

Overleg en afstemming zien wij als het brandpunt van SMART Samenwerken. Het succes van ketensamenwerking ligt in de kwaliteit van het kennisuitwisselings- en afstemmingsmoment; het overleg.

Belangrijk is dat verschillende soorten kennis slim, snel en transparant worden gedeeld en dat de informatie en afspraken automatisch worden vastgelegd in notulen, dossiers en het actiemanagement van de betrokkenen.

Het overleg- en regieproces wordt gestructureerd, de kwalitatieve informatie is altijd direct beschikbaar en geeft aan waar we in de keten mee bezig zijn .

 

 

Screenshot

Meer informatie of een online demo? Bel ons op 0345- 638 090 of mail naar info@c3group.nl

  • C3Group B.V.
  • Dokter Reilinghplein 11
  • 4141 DA Leerdam
  • 0345 - 638 090