HEADERS

Regie op resultaat

SMART-Bestuur is een werkmethodiek met slimme ICT-ondersteuning voor integraal informatiemanagement en regie op het bestuurlijk en beleidsvormend proces. Het structureert de (samen)werkprocesssen binnen het netwerk van bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en andere professionals, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Het levert slimme ondersteuning aan de beleidsmatige werkprocessen van de gemeentesecretaris met de ambtelijke organisatie. De communicatie, afstemming en samenwerking rondom organisatorische en bestuurlijke doelstellingen, wordt optimaal gefaciliteerd en transparant gemaakt. Het zorgt ervoor dat iedereen op het juiste moment toegang heeft tot de geautoriseerde informatie en resultaatgericht kan samenwerken.

Door efficiënt werken is er directe tijd- en kwaliteitswinst, een aanzienlijke vermindering van de werkdruk bij uitvoerende medewerkers en een kostenreductie op overhead. Beleids- en managementinformatie is direct beschikbaar niet alleen voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor het college en de gemeenteraad.

SMART-Bestuur geeft daarmee duidelijk zicht op visie en voortgang van beleid, het geeft tijdige sturingsmogelijkheden en dus regie op het resultaat.

Doe net als Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en werk met SMART-Bestuur.

Meer informatie of een online demo? Bel ons op 0345- 638 090 of mail naar info@c3group.nl

  • C3Group B.V.
  • Dokter Reilinghplein 11
  • 4141 DA Leerdam
  • 0345 - 638 090