Logo

SMART-ENTERPRISE

SAMENWERKEN AAN BEDRIJFSVOERING

KWALITEIT EN ORGANISATORISCHE SLAGKRACHT

De SMART-Enterprise methodiek maakt specialisten en managers succesvol in hun samenwerking met andere kenniswerkers door de communicatiemomenten en overlegstructuren centraal te stellen. De communicatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende mensen, rondom organisatorische en bestuurlijke doelstellingen, wordt optimaal gefaciliteerd en transparant gemaakt.

Duidelijk wordt in hoeverre de verschillende overlegstructuren functioneren en op elkaar aansluiten zodat betrokken kenniswerkers kunnen bijsturen en optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare capaciteiten.

Door de uniforme kwaliteit van overleg en samenwerking neemt inspiratie en taakverbondenheid tussen specialisten onderling en het management enorm toe. Ook de productiviteit van samenwerkende kenniswerkers binnen de verschillende organisaties verbetert hierdoor aanzienlijk.

Het voordeel van SMART-Enterprise! Inzicht, Overzicht, Tijdswinst

De SMART-Enterprise methodiek maakt de werkelijkheid van complexe doelstellingen en samenwerking concreet vanuit overlegsituaties. Deze werkelijkheid wordt direct doorvertaald naar statusoverzichten, notulen en dossiers.Het overzicht van doelstellingen, teams en samenwerkingsverbanden wordt overzichtelijk geprojecteerd. Alles met de laatste concrete informatie over status en voortgang van de betrokken kenniswerkers zelf. Iedereen is aanspreekbaar op basis van zelf uitgewisselde informatie tijdens de overleggen. Kennis, voortgang, afspraken en resultaten over de laatste stand van zaken zijn direct beschikbaar op het juiste autorisatieniveau. Zo levert samenwerking veel meer op.

MODULAIRE OPLOSSINGEN

picture

Integraal platform

C3Group heeft een Integraal Samenwerkingsplatform (C3ISP) ontwikkeld. Het platform is werkproces georienteerd waardoor ieder werkproces gekoppeld kan worden.

meer info
picture

Projectmanagement

Een belangrijke voorwaarden voor het voeren van een correcte projectadministratie is om de overleginformatie en gemaakte afspraken goed vast te leggen in projectdossiers.

meer info
picture

SMART vergaderen

SMART vergaderen is een digitale omgeving waarin gemakkelijk verslagen worden gemaakt met uiteraard automatische notulen.

meer info
picture

Relatiebeheer (CRM)

Eenvoudige vastlegging van contacten met medewerkers van organisaties. Denk hierbij aan telefoongesprekken, persoonlijke afspraken en e-mailcontacten.

meer info

CASES/PROJECTEN

NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID KIEST VOOR SMART-BESTUUR
- Nationaal Programma Rotterdam Zuid -

Als je het hebt over langdurig samenwerken, denk je aan de C3Group, zegt Astrid Kroos, adviseur NPRZ. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bevat een uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Deetman/ Mans om de schouders te zetten onder een gezamenlijke aanpak van de fysieke, sociale en ...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

SMART-ENTERPRISE BINNEN STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN
- Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen -

Opmerkelijk is dat onze productiviteit en werkwijze sterk is verbeterd met de C3-oplossing. Onze professionals hebben zelf meer grip gekregen op hun eigen werkproces waardoor de productie en kwaliteit van zaakbehandeling omhoog is gegaan, vertelt directeur SKGZ Kees van Kranenburg.

Van ...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN