Logo

SLIMME SOFTWARE VOOR SUCCESVOL SAMENWERKEN

C3Group maakt samenwerken succesvol!

Met onze kennis, software en trainingen helpen wij organisaties met slim en succesvol samenwerken. Professionals worden productiever, komen in hun kracht en krijgen regie op het resultaat. Onze slimme softwareoplossingen zijn modulair opgebouwd en naar uw wensen en behoeften in te richten. Kijk wat er allemaal mogelijk is om mensen en organisaties succesvoller te maken.

Samenwerken aan
KWALITEIT

picture

Een helder kwaliteitsmanage-mentsysteem waarin risico inventarisatie, procesgericht werken en controles centraal staan.


- AVG/ GDPR
- ISO 9001
- ISO 27001
- HKZ / NEN-EN 15224

meer info

Samenwerken in
SOCIAAL DOMEIN

picture

Een effectief softwareplatform voor samenwerking tussen professionals in het sociaal domein.


- Sociale Wijkteams
- Jeugdteam / CJG
- WMO
- Module Participatie
(Human talant Matching)

meer info

Samenwerken in
VEILIGHEIDSDOMEIN

picture

Een effectief systeem voor samenwerking tussen professionals in het veiligheidsdomein.


- Ondermijning
- Huiselijk geweld
- Groepsaanpak
- Persoons Gerichte Aanpak

meer info

Samenwerken aan
BEDRIJFSVOERING

picture

Een samenwerkingsplatform voor workflow-management, digitaal vergaderen, projectmanagement, gebiedsmanagement, CRM, DMS en HRM


- Integraal platform
- Projectmanagement
- SMART vergaderen
- Relatiebeheer (CRM)

meer info

NIEUWS

C3Group ISO 27001 gecertificeerd

In het verlengde van de invoering van de AVG wetgeving, heeft C3Group begin mei de certificering afgerond voor ISO 27001. Dit is de internationale kwaliteitsstandaard voor informatiebeveiliging en beveiligingstechnieken, waarmee wij objectief aantonen uiterst zorgvuldig om te gaan met bijzondere ...
Lees verder...

Centrale overheid eist integrale domeinoverschrijdende sluitende aanpak

Per 1 oktober 2018 zullen alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd moeten hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit p...
Lees verder...

Wetsvoorstellen openbare orderecht: verruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob

Op dit moment zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, waarmee het instrumentarium van de overheid voor de aanpak van ondermijning wordt uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt onder de vlag van de ‘Ondermijningswet’ – een verzamelterm voor meerdere wetsvoorstellen (lopend en nieuw) – d...
Lees verder...

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

De Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2021 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving worden gebundeld. De doelen zijn helder en hangen sam...
Lees verder...

Ervaringsdeskundige van groot belang binnen armoedebestrijding

Binnen armoedebestrijding is de trend om ervaringsdeskundigen actueel geworden. Dit is voortgekomen vanuit de GGZ- verslavingszorg waarbij al langer succesvol gewerkt met opgeleide ervaringsdeskundigen. Bij onze zuiderburen (Vlaanderen) wordt al sinds 1999 actief gewerkt met ervaringsdeskundigen ...
Lees verder...

AGENDA

Geen agenda items bekendNIEUWSBRIEF

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief door op aanmelden te klikken.

Aanmelden