Logo

SMART-QMS

SAMENWERKEN AAN KWALITEIT

ISO 9001 KWALITEITSMANAGEMENT

Met SMART-QMS snel en efficiënt een ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem opzetten en inrichten.

De DPIA (Data Protection Impact Analysis) is de juiste start!

Wilt u meer inzicht krijgen in uw organisatie en haar context en toepassingen in uw kwaliteitsmanagementsysteem. Maak dan gebruik van ons Data Protection Impact Analysis (DPIA). Wij brengen dan snel in kaart op welke wijze uw organisatie eenvoudig en snel kan voldoen aan ISO 9001. Bel ons voor een afspraak op 0345 638 090.

Context van uw organisatie

SMART-QMS helpt bij het inzicht krijgen in de organisatie en haar context, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en opzet en toepassingsgebied van uw kwaliteitsmanagement systeem.

Leiderschap

Leg door middel van beleidstukken en organogrammen de organisatorische verantwoordelijkheden vast in SMART-QMS. Middels functiebeschrijvingen, rollen en bevoegdheden worden uw structuren van uw organisatie helder weergegeven.

Risico-inventarisatie. Kwaliteits-planning en uitvoer

SMART-QMS helpt bij het in kaart brengen van de proces-risico’s door middel van kwalitatieve of kwantitatieve weging. Risicobeheersmaatregelen om zo de risico’s te beperken en kansen te benutten worden inzichtelijk aan het beleid en processen gekoppeld. De regelmatige risico(her)beoordeling is middels SMART-QMS niet langer een enorme administratieve uitdaging.

Middels dashboards worden in SMART-QMS de kwaliteitsdoelstellingen en planningen om ze te bereiken inzichtelijk gemaakt.

Ondersteuning

Met SMART-QMS is het in kaart brengen van de middelen van kwaliteitsmanagement een eenvoudige taak even als de voor de processen benodigde competenties. Door middel van versiebeheer helpt SMART-QMS bij kwaliteits-documentatie-beheer van beleidstukken, procedures en registraties. Nooit meer verouderde procedures!

Proces beheer en uitvoering

Het centrale onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem zijn de processen, de mensen en de procedures. Middels SMART-QMS wordt de driehoek persoon – proces - procedure inzichtelijk gemaakt. En daarmee beheersbaar! Procesbeschrijvingen, beheersing van de procedures en registraties vormen het hart van het SMART-QMS.

Middels heldere voorbeelden en sjablonen in SMART-QMS kunt u uw processen snel en eenvoudig registreren en beheersen.

Monitoring en evaluatie van prestaties

Meten is weten. Monitoren, meten, analyseren met SMART QMS vormt de hoeksteen voor kwaliteit.

Opzet en planning van Interne audits alsmede de uitwerking van de kwaliteitsbeoordelingen is met SMART QMS niet langer een administratieve stoelendans maar een beheerbare terugkerende taak.

Verbetering

Verbeterideeën en het verbeterregister met preventieve en correctieve maatregelen wordt met behulp van SMART-QMS omgezet in concrete verbeteracties.

SMART-QMS : De slimme keuze voor de opzet van uw ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem.

Middels het platform SMART-QMS gehost in Nederland door Nederlands grootste telecomprovider hoeft u zich niet langer zorgen te maken over de beheersing van uw kwaliteitsdocumenten en registraties en is het ISO 9001 certificaat binnen handbereik.

Uiteraard staan onze consultants klaar om u op weg te helpen met heldere voorbeelden en uitleg.

Voor meer informatie bel: 0345 638 090MEER INZICHT IN UW ORGANISATIE?

Vraag dan een DPIA aan.

NEEM CONTACT OP

CASES/PROJECTEN

VAN AV-PROOF, DIRECT DOOR NAAR HKZ CERTIFICERING
- Zorgorganisatie in Brabant -

Als toonaangevende zorgorganisatie realiseren wij ons heel goed hoe belangrijk het is om aan de AVG te voldoen en dat wij dit ieder moment moeten kunnen aantonen. Kostenbeheersing en HKZ zijn echter ook doelstellingen binnen onze organisatie

Daarom zijn wij dus op zoek gegaan naar ...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

HOE BLIJVEN WIJ VOLDOEN AAN DE AVG-UITDAGING?
- SW bedrijf in Zuid-Holland -

Wij werken veelal met kwetsbare mensen en toch is ook kostenbeheersing een belangrijke doelstelling binnen onze organisatie. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om binnen korte tijd aan de AVG te voldoen en tegelijkertijd kosten te besparen op onze informatiebeveiliging en ons kwaliteit...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

BEPERKING BESTUURLIJKE AANSPRAKELIJKHEID DOOR AANTOONBAAR AVG-PROOF
- Overheid organisatie in Zuid-Holland -

Aantoonbaar, toetsbaar en beheersbaar voldoen aan de AVG en daarmee grip hebben op de informatiebeveiliging binnen onze organisatie, dat was het doel van onze bestuurders. Samen met de C3Group en haar partners hebben we dat binnen een half jaar gerealiseerd.

Door gebruik te maken va...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

AANTOONBAAR AVG-PROOF EN ISO 27001 GECERTIFICEERD BINNEN 1 JAAR
- ICT kennisorganisatie, software ontwikkelaar in Utrecht en Zuid-Holland -

Als toonaangevende software organisatie die vaak optreedt als verwerker van bijzondere persoonsgegevens realiseren wij ons heel goed hoe belangrijk informatiebeveiliging is. Voor onze opdrachtgevers moesten wij aantoonbaar voldoen aan AVG en ISO 27001. Tegelijk moet de gemakkelijke beheersbaarhei...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN