Logo

SMARTonPEOPLE

SAMENWERKEN IN SOCIAAL DOMEIN

JEUGD TEAM / CJG

Je bent als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bij deze hulpverlening is het van groot belang dat er goede samenwerking plaats vind met de ketenpartners. Vaak zien we vanuit de C3Group dat deze samenwerking vaak wordt vorm gegeven door middel van een jeugdteam.

Het jeugdteam krijgt te maken met nieuwe meldingen. Na een nieuwe melding volgt een vraagverheldering waarbij de professional / casusregisseur samen met de jeugdige precies in kaart probeert te brengen welke probleemvragen er op het moment spelen.

Voor de probleemvragen dient de juiste zorg te worden geboden. Door middel van een gezinsplan wordt bepaald welke ketenpartners ingezet dienen te worden en wat de doelstellingen en vervolgacties zijn.

Wat kan C3Group voor u betekenen?

Het SMARTonPEOPLE systeem kan het gehele werkproces van het jeugdteam slim ondersteunen. Door verschillende onderdelen zoals de meldingenmodule, de vraagverheldering en het integrale gezinsplan is het voor de betrokken professionals en ketenpartners op elk moment inzichtelijk wat de actuele situatie is en wie daarbij betrokken is.

Doordat gegevens zoveel mogelijk maar 1 keer ingevuld hoeven te worden en er vaak gewerkt wordt met automatische koppelingen, verloopt informatievoorziening snel en efficiƫnt. Met een paar klikken is de caseload van een professional inzichtelijk en weet men welke dossiers extra aandacht vereisten.

Op deze manier geeft C3 jeugdteams regie op resultaat!

Voordelen van het netwerk Jeugdteam:

  • Gehele werkproces van melding tot aan afsluiting van het dossier wordt ondersteund.
  • Op elk moment inzichtelijk welke ketenpartners betrokken zijn bij een dossier en welke verantwoordelijkheden zij hebben.
  • Overzicht van je caseload in een paar klikken.
  • Management informatie dashboards voor iedereen! Gemakkelijk overzicht van nieuwe dossiers, actuele statussen en openstaande acties.
  • Modulen voor: Registratie van meldingen, vraagverheldering, integraal gezinsplan, etc.
  • Modulair uit te bouwen.
  • Koppelingen met Back Office systemen mogelijk via de KING standaarden.

CASES/PROJECTEN

SMART SAMENWERKEN BINNEN JEUGDONDERSTEUNINGSTEAMS NISSEWAARD
- Gemeente Nissewaard -

De vier nieuwe Jeugdondersteuningsteams Nissewaard werken sinds januari 2015 met SMARTonPEOPLE. Overzichtelijke dossiers, duidelijke afspraken en een resultaatgerichte werkwijze zijn een vanzelfsprekende zaak bij de Jeugdondersteuningsteams nu er met SMARTonPEOPLE wordt gewerkt.

Alle pr...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

WIJKTEAMS HENDRIK IDO AMBACHT WERKEN SUCCESVOL MET SMARTONPEOPLE
- Hendrik-Ido-Ambacht -

Vanaf 1 januari 2015 zijn in Hendrik Ido Ambacht het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam gestart. Het Sociale Wijkteam is er voor alle inwoners van 18 jaar en ouder en biedt hulp bij vragen of problemen op het gebied van hulpverlening, ondersteuning, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Jeugdteam Am...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

MENTERWOLDE BREIDT SMARTONPEOPLE VERDER UIT BIJ SOCIALE TEAMS
- Gemeente Menterwolde -

De applicatie was al voor het CJG beschikbaar, maar is nu ook voor onze Sociale Wijkteams in gebruik genomen. Na een korte training kunnen onze professionals snel en simpel aan het werk.

Het gebruik is snel, simpel en flexibel. Je kunt goed het overzicht houden en meteen je registratie ...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

LOKAAL TEAM HUISELIJK GEWELD (CAPELLE A/D IJSSEL) KIEST VOOR INTEGRALE AANPAK MET SMARTONPEOPLE
- Gemeente Capelle aan den IJssel -

Naast het CJG en de jeugdrisico samenwerkingsverbanden heeft nu ook het LTHG van Capelle gekozen voor de integrale aanpak met SMARTonPEOPLE van de C3Group. Door inzet van de SMARTonPEOPLE samenwerkingsmethodiek en het bijbehorende systeem ontstaat steeds meer een integraal zicht op burgers en fam...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN