Logo

SMARTonPEOPLE

SAMENWERKEN IN SOCIAAL DOMEIN

NETWERK JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Over het algemeen gezien wordt binnen een Jeugdbeschermingsplein bij een gemeente de gewenste aanpak voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar besproken, waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen. Bij deze casuïstiek is het vaak zo dat vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat leidt.

Door gebruik van het netwerk Jeugdbeschermingsplein binnen het SMARTonPEOPLE systeem, hebben de betrokken professionals precies in handen wat ze nodig hebben. Bij zulke belangrijke casuïstiek is inzicht van de casus belangrijk en ook de vervolgacties.

Wat kan C3group voor u betekenen?

Het SMARTonPEOPLE systeem biedt dit overzicht en acties kunnen direct binnen het dossier (tijdens het overleg) worden vastgelegd. Belangrijke mailuitwisseling met betrokken ketenpartners kan vanuit het C3 systeem worden gedaan en belangrijke logboek opmerkingen kunnen worden vastgelegd.

Is er een integraal formulier nodig? Geen probleem! In afstemming met onze systeem specialisten kan dit op maat gerealiseerd worden.

Voordelen van het netwerk Jeugdbeschermingsplein:

  • De laatste status binnen deze belangrijke casuïstiek zijn op elk moment inzichtelijk.
  • Tijdens het overleg kunnen acties direct in het overleg worden vastgelegd.
  • Er is in te zien of het gaat om terugkomende casuïstiek.
  • Overzicht doorlooptijd van dossiers.
  • Tijdslijn van professionele weging en uitgevoerde aanpakken en acties in één overzicht.
  • Integrale formulieren op maat te realiseren.
  • Document Management Systeem inclusief.

CASES/PROJECTEN

SMART SAMENWERKEN BINNEN JEUGDONDERSTEUNINGSTEAMS NISSEWAARD
- Gemeente Nissewaard -

De vier nieuwe Jeugdondersteuningsteams Nissewaard werken sinds januari 2015 met SMARTonPEOPLE. Overzichtelijke dossiers, duidelijke afspraken en een resultaatgerichte werkwijze zijn een vanzelfsprekende zaak bij de Jeugdondersteuningsteams nu er met SMARTonPEOPLE wordt gewerkt.

Alle pr...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

WIJKTEAMS HENDRIK IDO AMBACHT WERKEN SUCCESVOL MET SMARTONPEOPLE
- Hendrik-Ido-Ambacht -

Vanaf 1 januari 2015 zijn in Hendrik Ido Ambacht het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam gestart. Het Sociale Wijkteam is er voor alle inwoners van 18 jaar en ouder en biedt hulp bij vragen of problemen op het gebied van hulpverlening, ondersteuning, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Jeugdteam Am...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

MENTERWOLDE BREIDT SMARTONPEOPLE VERDER UIT BIJ SOCIALE TEAMS
- Gemeente Menterwolde -

De applicatie was al voor het CJG beschikbaar, maar is nu ook voor onze Sociale Wijkteams in gebruik genomen. Na een korte training kunnen onze professionals snel en simpel aan het werk.

Het gebruik is snel, simpel en flexibel. Je kunt goed het overzicht houden en meteen je registratie ...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

LOKAAL TEAM HUISELIJK GEWELD (CAPELLE A/D IJSSEL) KIEST VOOR INTEGRALE AANPAK MET SMARTONPEOPLE
- Gemeente Capelle aan den IJssel -

Naast het CJG en de jeugdrisico samenwerkingsverbanden heeft nu ook het LTHG van Capelle gekozen voor de integrale aanpak met SMARTonPEOPLE van de C3Group. Door inzet van de SMARTonPEOPLE samenwerkingsmethodiek en het bijbehorende systeem ontstaat steeds meer een integraal zicht op burgers en fam...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN