Logo

SMART-VEILIGHEID

SAMENWERKEN IN VEILIGHEIDSDOMEIN

ONDERMIJNING

In de huidige samenleving is de aanpak van Ondermijning een coproductie van Gemeenten en het Openbaar Ministerie /Justitie. Dit betekent dat samenwerking noodzakelijk is om conflicten over bevoegdheden, regievoering en activiteiten in de verschillende verschijningsvormen van Ondermijning, te voorkomen.

De verschijningsvormen die bijna dagelijks onze samenleving ondermijnen zijn o.a.

 • Witwaspraktijken
 • Illegale Autohandel
 • Kansspelen en illegaal gokken
 • Hennepplantages
 • Drugsproductie en handel
 • Prostitutie
 • Mensenhandel
 • Vastgoedfraude
 • Illegale verhuur onroerend goed

Door gebruik te maken van de functionaliteiten van de module Ondermijning kan het volgende in kaart gebracht worden door alle veiligheidspartners.

 • Verdachte personen en groepen
 • Verdachte handelspraktijken
 • Verdachte situaties
 • Verdacht gebruik van gebouwen en terreinen
 • Lokalisering van personen, gebouwen en terreinen
 • Meldingen van bovenstaande punten
 • Indeling van per verschijningsvorm

In de dossiervorming is het mogelijk om met samenwerking te komen tot een vroegtijdige ontdekking van alle vormen van ondermijning.

Op dossier kan o.a. vastgelegd worden:

 • Basis gegevens over het wat wie waar
 • Meldingen & Klachten
 • Triage /Beoordeling
 • Onderbouwing Besluit Interventie met dossier Interventie plan
 • Bestuurlijke maatregelen
 • Documenten en Vergunningen
 • Barrière Maatregelen
 • Handhaving

Dit levert een ondermijningsanalyse op welke kan leiden tot een mogelijke actie van de van de burgemeester. Zoals bijvoorbeeld het (af)sluiten van een pand of terrein. De ondermijningsanalyse kan ook leiden tot het doorzetten van de informatie naar het RIEC voor verdere aanvulling. Of naar de Politie voor een interventie.

De lokalisering, zichtbaar op de gebiedskaart in de module, maakt inzichtelijk of er concentraties en verbanden tussen eigenaren en verdachte locaties kunnen zijn.

Wat kan C3group voor u betekenen?

Met de module Ondermijning heeft u modulaire applicatie die volledig naar wens in te vullen en uit te breiden is.

Uitgebreid advies en begeleiding van in de praktijk werkzame adviseurs zorgt dat het deel Ondermijning van uw IVP plan soepel verloopt. Het volledige proces van inventarisatie, implementatie en onderhoud van dit Ondermijningsregie systeem wordt in één keer AVG proof geregeld.

Voordelen van de module Ondermijning

 • Digitalisering van het werkproces
 • Directe duiding van soort Ondermijning
 • Gestructureerde samenwerking met betrokken veiligheid partners
 • Interventieplan
 • Multidisciplinair/casus overleg
 • Alle documenten op één plaats inclusief automatisch versiebeheer
 • Actiemanagement per dossier
 • Aanpakken/ interventie beheer
 • Back-up van alle informatie automatisch geregeld
 • SaaS oplossing die 24/7 bereikbaar is op telefoon, tablet en PC
 • Management rapportages & management dashboards

Interesse in meer informatie of een presentatie op locatie? Bel dan met de C3Group op 0345-638090 of mail info@smartveiligheid.nl

CASES/PROJECTEN

GEMEENTE WOERDEN MAAKT VEILIGHEIDSBELEID SUCCESVOL
- Veiligheidsexpert -

De Gemeente Woerden had in 2015 serieuze veiligheidsproblemen die vooral door een groep probleemjongeren werden veroorzaakt. De gemeentelijke organisatie was aanvankelijk niet klaar om dit probleem goed aan te pakken. Er was wel een IVP maar er waren geen goede uitvoeringsplannen, samenwerking tu...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

CENTRALE OVERHEID EIST INTEGRALE DOMEINOVERSCHRIJDENDE SLUITENDE AANPAK
- Veiligheidsexpert -

Per 1 oktober 2018 zullen alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd moeten hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit p...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN