Logo

SMART-VEILIGHEID

SAMENWERKEN IN VEILIGHEIDSDOMEIN

PERSOONS GERICHTE AANPAK (PGA)

Met de module PGA kunt u de juiste informatie over en van een persoon digitaal vastleggen. Hiermee wordt de informatie veilig vastgelegd. Ook betekent dit dat andere gemandateerde systeem raadplegers (receptie - collega’s - ketenpartners) kunnen controleren of betreffende persoon binnen het domein Veiligheid bekend is.

In eerste instantie op de Persoonscontactkaart met alle relevante info. Hiervoor is ook de koppeling met de GBA beschikbaar. Zodra er behoefte is om meer info vast te leggen gebeurt dit door een dossier geautomatiseerd aan te maken.

Op dit dossier kan informatie over o.a.: Leefgebieden – Classificatie aangaande veiligheid - Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.

De functionaliteiten van het netwerk Persoons Gerichte Aanpak geven inzicht en overzicht van:

 • Kwalificatie veiligheidscategorie
 • Risico inschaling
 • Signaleringen
 • Vindplek(ken)
 • Aanpak(ken)
 • Leefgebieden overzicht (stoplichtmodel)

Met dit overzicht en inzicht kunnen u en uw eventuele ketenpartners:

 • Doelbepaling van aanpak afstemmen
 • Besluitvormingsproces inrichten
 • Activiteiten afstemmen
 • Monitoring van de persoon in beeld houden

Met deze onderbouwing en in de praktijk bewezen methodiek, is het Regie voeren vanuit een centrale informatie positie, op personen in dit deel van uw Veiligheidstaak, een vanzelfsprekend resultaat.

Wat kan C3group voor u betekenen?

Wij bieden een modulair op te bouwen netwerk PGA, dat volledig naar wens is in te vullen en uit te breiden. Uitgebreid advies en begeleiding van in de praktijk werkzame adviseurs zorgen ervoor dat het PGA werkproces soepel verloopt. Het volledige proces van inventarisatie, implementatie en onderhoud van een PGA regie systeem in één keer geregeld.

Voordelen van het netwerk PGA

 • Digitalisering van het werkproces
 • 1 dossier 1 regisseur 1 plan
 • Multidisciplinair/casus overleg
 • SITRAP-Alert (situatierapportage)
 • Alle documenten op één plaats,
 • Actiemanagement per dossier
 • Aanpakken/ interventie beheer
 • Back-up van alle informatie automatisch geregeld
 • SaaS of Online in de cloud oplossing. 24/7 bereikbaar is op telefoon, tablet en PC
 • Management rapportages & Management Informatiedashboards
  • Inzicht in work load
  • Inzicht in dossier status, aantal actief/afgesloten
  • Inzicht in gemiddelde doorlooptijd van dossiers
  • Filters per netwerk instelbaar en oproepbaar

Interesse in meer informatie of een presentatie op locatie? Bel dan met de C3Group op 0345-638090 of mail info@smartveiligheid.nl

CASES/PROJECTEN

GEMEENTE CAPELLE PAKT ONDERMIJNING AAN SAMEN MET C3GROUP
- Robert van Brakel -

“Je ziet het pas als je het door hebt” is een bekende uitspraak van Johan Cruijff. En zo is het ook met ondermijning. Het gaat om kijken, maar vooral om zien. Zien de veiligheidsprofessionals en het bedrijfsleven wat er real-time onder hun ogen gebeurt; hebben zij het door? Om die vraag posit...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

CENTRALE OVERHEID EIST INTEGRALE DOMEINOVERSCHRIJDENDE SLUITENDE AANPAK
- Veiligheidsexpert -

Per 1 oktober 2018 zullen alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd moeten hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit p...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN