Logo

SLIMME SOFTWARE VOOR SUCCESVOL SAMENWERKEN

CASES/ PROJECTEN

Honderden organisaties binnen meer dan 50 gemeenten werken met de slimme software van de C3Group voor meer regie op het resultaat van samenwerken. Enkele referenties vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gemeente Capelle pakt ondermijning aan samen met C3Group

- Robert van Brakel -

“Je ziet het pas als je het door hebt” is een bekende uitspraak van Johan Cruijff. En zo is het ook met ondermijning. Het gaat om kijken, maar vooral om zien. Zien de veiligheidsprofessionals en het bedrijfsleven wat er real-time onder hun ogen gebeurt; hebben zij het door? Om die vraag positief te kunnen beantwoorden is een andere manier van kijken nodig. Die manier van kijken is nodig op straat, op scholen, bedrijven, maar ook bij vergunningverlening door de overheid, de BIBOB toetsing, bi... Lees verder...

AANTOONBAAR AVG-PROOF EN ISO 27001 GECERTIFICEERD BINNEN 1 JAAR

- ICT kennisorganisatie, software ontwikkelaar in Utrecht en Zuid-Holland -

Als toonaangevende software organisatie die vaak optreedt als verwerker van bijzondere persoonsgegevens realiseren wij ons heel goed hoe belangrijk informatiebeveiliging is. Voor onze opdrachtgevers moesten wij aantoonbaar voldoen aan AVG en ISO 27001. Tegelijk moet de gemakkelijke beheersbaarheid van het te gebruiken kwaliteitssysteem de kosten voor onze opdrachtgevers laag houden.. SMART-ISMS van de C3Goup en haar partners bleek de oplossing waar we al zo lang naar hadden gezocht. Door ge... Lees verder...

BEPERKING BESTUURLIJKE AANSPRAKELIJKHEID DOOR AANTOONBAAR AVG-PROOF

- Overheid organisatie in Zuid-Holland -

Aantoonbaar, toetsbaar en beheersbaar voldoen aan de AVG en daarmee grip hebben op de informatiebeveiliging binnen onze organisatie, dat was het doel van onze bestuurders. Samen met de C3Group en haar partners hebben we dat binnen een half jaar gerealiseerd. Door gebruik te maken van SMART-ISMS; de AVG beheertool van de C3Group, konden onze eigen mensen vanaf het eerste begin meewerken, zijn de kosten laag gebleven en was het commitment hoog. De gebruikersvriendelijkheid en overzichtelij... Lees verder...

HOE BLIJVEN WIJ VOLDOEN AAN DE AVG-UITDAGING?

- SW bedrijf in Zuid-Holland -

Wij werken veelal met kwetsbare mensen en toch is ook kostenbeheersing een belangrijke doelstelling binnen onze organisatie. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om binnen korte tijd aan de AVG te voldoen en tegelijkertijd kosten te besparen op onze informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagement. De prettige en professionele manier waarop we dit samen met de C3Group hebben gerealiseerd kunnen we iedereen aanbevelen. Na een kort vooronderzoek met een praktisch DPIA rapport hebb... Lees verder...

VAN AV-PROOF, DIRECT DOOR NAAR HKZ CERTIFICERING

- Zorgorganisatie in Brabant -

Als toonaangevende zorgorganisatie realiseren wij ons heel goed hoe belangrijk het is om aan de AVG te voldoen en dat wij dit ieder moment moeten kunnen aantonen. Kostenbeheersing en HKZ zijn echter ook doelstellingen binnen onze organisatie Daarom zijn wij dus op zoek gegaan naar een AVG beheertool waarmee wij snel onze informatiebeveiliging conform AVG kunnen inrichten en ons tegelijk voorbereiden met diezelfde tool op onze HKZ certificering. Dit alles tegen de minste kosten. Uitei... Lees verder...

CENTRALE OVERHEID EIST INTEGRALE DOMEINOVERSCHRIJDENDE SLUITENDE AANPAK

- Veiligheidsexpert -

Per 1 oktober 2018 zullen alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd moeten hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit proces de regisseur. In de praktijk betekent dit dat bij de aanpak van het probleem alle betrokken domeinen betrokken moeten worden en gezamenlijk een sluitende aanpak moeten ontwikkelen. Op het eerste... Lees verder...

LOKAAL TEAM HUISELIJK GEWELD (CAPELLE A/D IJSSEL) KIEST VOOR INTEGRALE AANPAK MET SMARTONPEOPLE

- Gemeente Capelle aan den IJssel -

Naast het CJG en de jeugdrisico samenwerkingsverbanden heeft nu ook het LTHG van Capelle gekozen voor de integrale aanpak met SMARTonPEOPLE van de C3Group. Door inzet van de SMARTonPEOPLE samenwerkingsmethodiek en het bijbehorende systeem ontstaat steeds meer een integraal zicht op burgers en families die de steun van de gemeente nodig hebben om complexe leefproblemen te overwinnen. De gemeente is actief en gemotiveerd om transparantie en resultaat rondom de hulp en samenwerking rondom haar b... Lees verder...

MENTERWOLDE BREIDT SMARTONPEOPLE VERDER UIT BIJ SOCIALE TEAMS

- Gemeente Menterwolde -

De applicatie was al voor het CJG beschikbaar, maar is nu ook voor onze Sociale Wijkteams in gebruik genomen. Na een korte training kunnen onze professionals snel en simpel aan het werk. Het gebruik is snel, simpel en flexibel. Je kunt goed het overzicht houden en meteen je registratie bijhouden. Op alle niveaus is autorisatie mogelijk. Zo kunnen gemeenten kiezen voor een inlog op alleen management gegevens die ze altijd kunnen raadplegen zonder dat ze hiervoor de regisseur of coördinator no... Lees verder...

SMART-ENTERPRISE BINNEN STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN

- Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen -

Opmerkelijk is dat onze productiviteit en werkwijze sterk is verbeterd met de C3-oplossing. Onze professionals hebben zelf meer grip gekregen op hun eigen werkproces waardoor de productie en kwaliteit van zaakbehandeling omhoog is gegaan, vertelt directeur SKGZ Kees van Kranenburg. Van Kranenburg is tevreden met zijn keuze voor SMART-Enterprise van de C3Group: ‘Eén van de grote voordelen van deze methodiek is dat het niet rigide is. Wij werken flexibel, wel binnen scherp gedefinieerde werk... Lees verder...

WIJKTEAMS HENDRIK IDO AMBACHT WERKEN SUCCESVOL MET SMARTONPEOPLE

- Hendrik-Ido-Ambacht -

Vanaf 1 januari 2015 zijn in Hendrik Ido Ambacht het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam gestart. Het Sociale Wijkteam is er voor alle inwoners van 18 jaar en ouder en biedt hulp bij vragen of problemen op het gebied van hulpverlening, ondersteuning, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Jeugdteam Ambacht is het team waarbij ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Om alle informatie van alle kennisnetwerkers ... Lees verder...

NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID KIEST VOOR SMART-BESTUUR

- Nationaal Programma Rotterdam Zuid -

Als je het hebt over langdurig samenwerken, denk je aan de C3Group, zegt Astrid Kroos, adviseur NPRZ. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bevat een uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Deetman/ Mans om de schouders te zetten onder een gezamenlijke aanpak van de fysieke, sociale en economische problemen op Rotterdam-Zuid. De commissie stelde dat de gemeente Rotterdam, het rijk, bewoners, woningcorporaties, bedrijfsleven, scholen en lokale partners gezamenlijk vanuit een gedeeld ein... Lees verder...

SMART SAMENWERKEN BINNEN JEUGDONDERSTEUNINGSTEAMS NISSEWAARD

- Gemeente Nissewaard -

De vier nieuwe Jeugdondersteuningsteams Nissewaard werken sinds januari 2015 met SMARTonPEOPLE. Overzichtelijke dossiers, duidelijke afspraken en een resultaatgerichte werkwijze zijn een vanzelfsprekende zaak bij de Jeugdondersteuningsteams nu er met SMARTonPEOPLE wordt gewerkt. Alle professionals binnen de nieuw gevormde Jeugdondersteuningsteams werken op één integraal informatiesysteem: SMARTonPEOPLE van de C3Group. Binnen de verschillende JOT teams en overlegstructuren wordt een gezam... Lees verder...