Logo

SMARTonPEOPLE

SAMENWERKEN IN SOCIAAL DOMEIN

SOCIAAL DOMEIN

Overzicht, inzicht én regie op resultaat met SMARTonPEOPLE Sociaal Domein. Gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen zoals:

 • De wettelijke verplichting per 1 oktober om de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domein overschrijdende aanpak uit te voeren.
 • De participatieve samenleving
 • Het terugdringen van de eerste- en tweedelijns zorg
 • Het toepassen van de beschikbare informatie voor een nieuw beleid

Samengevat is er behoefte aan meer regie, betere rapportages en uiteraard een soepele samenwerking tussen gemeentelijke domeinen en hun lokale ketenpartners. Om als gemeente de regie te kunnen voeren, over dossiers, inzet van ketenpartners, moeten alle onderdelen gestroomlijnd, overzichtelijk én inzichtelijk gemaakt worden. SMARTonPEOPLE, van de C3Group, kan deze integrale regievoering succesvol maken.

Met SMARTonPEOPLE kunt u overzicht en inzicht in Multi-problem casuïstiek dossiers realiseren. Tevens worden alle gemaakte afspraken met ketenpartners en de samenwerking met de burger veilig digitaal vastgelegd. Dit maakt uw rol als verantwoordelijke in het domein Zorg & Samenleving of als team coördinator Jeugd, WMO en/of Samenwerking een stuk inzichtelijker en overzichtelijker. Met SMARTonPEOPLE heeft u uiteindelijk de volledige regie. Met dit systeem werkt u naar een compleet overzicht van meldingen, status van dossiers, gezinsplannen, doelstellingen en de meest voorkomende problematiek. Samengevat: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur! Met SMARTonPEOPLE wordt een volledig ondersteund proces met meer kwaliteit én enthousiaste professionals binnen uw organisatie gerealiseerd.

SMARTonPEOPLE Sociaal Domein is geschikt:

 • Netwerken
  • Sociaal Wijkteam;
  • Jeugd ondersteunende teams
  • Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG)
  • Bemoeizorg
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Schuldhulpverlening
  • Participatie
  • Jeugdbeschermingsplein
 • Ondersteund alle werkprocessen binnen de afdeling zorg & samenleving en participatie
 • Aanpakgericht werken
 • Gebiedsgericht werken
 • Specifiek geselecteerde verzorgingsgebieden
 • Resultaat gerichte bekostiging

MODULAIRE OPLOSSINGEN

picture

Sociale Wijkteams

In het algemeen is het doel van een Sociaal Wijkteam om wijkbewoners te activeren, te helpen participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.

meer info
picture

Jeugdteam / CJG

Het SMARTonPEOPLE systeem ondersteunt het gehele werkproces van het jeugdteam en geeft professionals in één keer het overzicht van hun caseload.

meer info
picture

WMO

De WMO module van het SMARTonPEOPLE systeem ondersteunt de professionals die de zorg voor burgers regisseert in het (primaire) werkproces.

meer info
picture

Module Participatie
(Human talant Matching)

Een integrale methodiek voor diagnose, direct matching, ondersteuning en uitplaatsing van werkzoekenden.

meer info

CASES/PROJECTEN

SMART SAMENWERKEN BINNEN JEUGDONDERSTEUNINGSTEAMS NISSEWAARD
- Gemeente Nissewaard -

De vier nieuwe Jeugdondersteuningsteams Nissewaard werken sinds januari 2015 met SMARTonPEOPLE. Overzichtelijke dossiers, duidelijke afspraken en een resultaatgerichte werkwijze zijn een vanzelfsprekende zaak bij de Jeugdondersteuningsteams nu er met SMARTonPEOPLE wordt gewerkt.

Alle pr...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

WIJKTEAMS HENDRIK IDO AMBACHT WERKEN SUCCESVOL MET SMARTONPEOPLE
- Hendrik-Ido-Ambacht -

Vanaf 1 januari 2015 zijn in Hendrik Ido Ambacht het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam gestart. Het Sociale Wijkteam is er voor alle inwoners van 18 jaar en ouder en biedt hulp bij vragen of problemen op het gebied van hulpverlening, ondersteuning, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Jeugdteam Am...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

MENTERWOLDE BREIDT SMARTONPEOPLE VERDER UIT BIJ SOCIALE TEAMS
- Gemeente Menterwolde -

De applicatie was al voor het CJG beschikbaar, maar is nu ook voor onze Sociale Wijkteams in gebruik genomen. Na een korte training kunnen onze professionals snel en simpel aan het werk.

Het gebruik is snel, simpel en flexibel. Je kunt goed het overzicht houden en meteen je registratie ...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

LOKAAL TEAM HUISELIJK GEWELD (CAPELLE A/D IJSSEL) KIEST VOOR INTEGRALE AANPAK MET SMARTONPEOPLE
- Gemeente Capelle aan den IJssel -

Naast het CJG en de jeugdrisico samenwerkingsverbanden heeft nu ook het LTHG van Capelle gekozen voor de integrale aanpak met SMARTonPEOPLE van de C3Group. Door inzet van de SMARTonPEOPLE samenwerkingsmethodiek en het bijbehorende systeem ontstaat steeds meer een integraal zicht op burgers en fam...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN