Logo

SMART-VEILIGHEID

SAMENWERKEN IN VEILIGHEIDSDOMEIN

SAMENWERKEN IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

De zorg voor veiligheid van burgers is één van de oudste en belangrijkste kerntaken van de lokale overheden. In het verleden beperkte deze kerntaak zich voornamelijk tot handhaving van de Openbare Orde. Tegenwoordig heeft de kerntaak Veiligheid zich ontwikkeld tot het huidige Veiligheidsdomein. In onze complexer wordende maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan deze gemeentelijke veiligheidszorg.

Met behulp van SMARTonPEOPLE Veiligheid kan de volledige Regie gevoerd worden over alle Veiligheidsaspecten, waarmee u als lokale overheid mee te maken heeft. Hierdoor kan de centrale informatie positie, samen met ketenpartners, binnen het volledige Veiligheidsdomein op een vergelijkbare manier gevoerd worden.

Wat kan C3Group voor u betekenen?

De regie vanuit de centrale informatie positie over het volledige Veiligheidsdomein is te realiseren als de afzonderlijke veiligheidsonderdelen en de bijbehorende werkprocessen in communicerende netwerken zijn ondergebracht. De C3Group is er in geslaagd om AVG-proof en rekening houdend met uw wensen, een modulair opgebouwd SMARTonPEOPLE Veiligheid systeem te ontwikkelen.

Alle voordelen van SMART-Veiligheid!

  • Met gestructureerd overleg meer resultaat
  • Slimme regie én communicatie maakt kennis productief
  • Alle contactmomenten van o.a. acties, knelpunten, analyses of aanpakken worden digitaal vastgelegd. Hierdoor ontstaat een totaal overzicht van de Veiligheidssituatie
  • Met de Geo module worden vindplekken, hangplekken, risicogebieden, locaties, woonoverlast in kaart gebracht. Hierbij kunnen directe verbanden met groepen en personen zichtbaar gemaakt worden.
  • De SITRAP (situatie rapportage) informeert gebruikers bij belangrijke toevoegingen en dus actuele ontwikkelingen op Veiligheidsdossiers.
  • De Ketenpartner beheer applicatie maakt het veilig uitwisselen van informatie op dossier/casus per mail mogelijk.
  • De modulaire SMART Overleg applicatie en methodiek staat garant voor effectief multidisciplinair casus overleg, zowel intern als met ketenpartners.
  • Vroeg signalering, door juiste dossier opbouw, voorkomt toepassing zwaardere maatregelen.

Meer informatie of presentatie op locatie nodig, bel dan met de C3Group op 0345-638090 of mail info@smartveiligheid.nl

MODULAIRE OPLOSSINGEN

picture

Ondermijning

In de huidige samenleving is de aanpak van Ondermijning een coproductie van Gemeenten en het Openbaar Ministerie/ Justitie

meer info
picture

Huiselijk geweld

Op dit dossier kan informatie over o.a.: Leefgebieden - Classificatie aangaande het Huiselijk Geweld - hulpvraag - dossier/proces status - Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.

meer info
picture

Groepsaanpak

Op het groepsdossier kan door de teamleider veiligheid en ketenpartners informatie over o.a.: Leefgebieden - Classificatie aangaande veiligheid - Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.

meer info
picture

Persoons Gerichte Aanpak

Het netwerk PGA is voledig naar wens int te vullen en uit te breiden, advies en begeleiding door onze ervaren adviseurs zorgt ervoor dat het PGA proces soepel verloopt

meer info

CASES/PROJECTEN

GEMEENTE CAPELLE PAKT ONDERMIJNING AAN SAMEN MET C3GROUP
- Robert van Brakel -

“Je ziet het pas als je het door hebt” is een bekende uitspraak van Johan Cruijff. En zo is het ook met ondermijning. Het gaat om kijken, maar vooral om zien. Zien de veiligheidsprofessionals en het bedrijfsleven wat er real-time onder hun ogen gebeurt; hebben zij het door? Om die vraag posit...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN

CENTRALE OVERHEID EIST INTEGRALE DOMEINOVERSCHRIJDENDE SLUITENDE AANPAK
- Veiligheidsexpert -

Per 1 oktober 2018 zullen alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak gerealiseerd moeten hebben. Los van de discussie wat nu precies verward gedrag is, is het organiseren van een dergelijke aanpak geen sinecure. De gemeente is in dit p...

JA, IK WIL HIER MEER OVER WETEN